Κύρια χαρακτηριστικά
  • Φθινοπωρινό και χειμωνιάτικο υβρίδιο αγγουριού
  • Γρήγορη ανάπτυξη πλευρικών βλαστών και καλή αντοχή στις χαμηλές θερμοκρασίες
  • Ομοιόμορφοι ραβδωτοί καρποί μήκους 16-18 cm
  • Υψηλή ομοιομορφία καρπών τόσο στον κορμό όσο και στους πλευρικούς βλαστούς

 
Ανοχή
HR:Ccu, IR:Px