Κύρια χαρακτηριστικά
 • Πρώιµη ποικιλία βαµβακιού
 • Πολύ υψηλό δυναµικό παραγωγής
 • Μεγάλη προσαρµοστικότητα σε διαφορετικές εδαφικές και κλιµατικές συνθήκες
 • Μεσαίου µεγέθους και βάρους καρύδια (5,5gr–6,5 gr)
 • Ανοιχτού τύπου φυτό 0,8-1,3 m
 • Καλή ανοχή σε βερτισίλιο ( αδρομύκωση)
 • Χνουδωτά φύλλα
 • 4 – 5 κόµποι για το πρώτο καρύδι
 • Μέσο προς υψηλό φυτό
 • Καλή αντοχή σε Εmpoasca (τζιτζικάκι)
 • Εξαιρετική συγκράτηση της ίνας των ανοικτών καρυδιών, που διευκολύνει τη συγκομιδή ακόμα και μετά από έντονες βροχοπτώσεις του Φθινοπώρου

Διαχείριση καλλιέργειας

Εφαρµόστε την πρώτη άρδευση µέχρι την εµφάνιση των πρώτων χτενιών    Κανονική άρδευση κατά την ανθοφορία οδηγεί σε αυξηµένη δυνατότητα παραγωγής    Εφαρµόστε ρυθµιστές ανάπτυξης µετά το στάδιο της εµφάνισης των πρώτων χτενιών.

 

Χαρακτηριστικά ίνας:
Απόδοση σε ίνα %
37 - 39
Μήκος ίνας mm
30 - 31.5
Αντοχή ίνας gr/tex
30 - 31.5
Micronaire:
3.9 - 4.4
Οµοιοµορφία %
> 85-86
Ηλεκτρονικό έντυπο