Κύρια χαρακτηριστικά
  • Ποικιλία Group 5
  • Υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και υψηλή πεπτική ικανότητα (πεπτικότητα)
  • Ανοιχτός τύπος κεφαλής και μεγάλος αριθμός στελεχών ανά κεφαλή
  • Εξαιρετική αντοχή σε χαμηλές θερμοκρασίες
  • Φυτό με πλάγια έκφυση στελεχών και υψηλό ποσοστό φύλλων ανά στέλεχος
  • Εξαιρεική ανθεκτικότητα σε έντομα και ασθένειες που εξασφαλίζουν ζωηρά και υγιή φυτά

Disease / insect Tolerances
Fusarium
R
Phytophthora
R
Anthracnose
R
Spotted aphid
HR
Blue aphid
R
HR
(Highly resistant)
R
(Resistant)
Ηλεκτρονικό έντυπο