Κύρια χαρακτηριστικά
  • Ποικιλία Group 9
  • Εξαιρετική φυτρωτική ικανότητα
  • Ανοιχτού τύπου κεφαλή με μεγάλο αριθμό στελεχών (9 – 11 στελέχη / κεφαλή)
  • Φυτό όρθιας ανάπτυξης με υψηλό ποσοστό φύλλων ανά στέλεχος
  • Υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες (28-29% επί ξηράς ουσίας)
  • Υψηλή πεπτικότητα (68-72% επί ξηράς ουσίας)
  • Ανθεκτικότητα σε ασθένειες και έντομα που εξασφαλίζουν υγιή και ζωηρά φυτά

Η Blue Ace, αποτελεί προϊόν πολύχρονων ερευνών με διασταυρώσεις επιλεγμένων πληθυσμών, προελέυσεως Αμερικής και Αυστραλίας, που ξεχώρισε βάσει των εξαιρετικών ποιοτικών χαρακτηριστικών και της υπερπαραγωγκότητάς της.
Η Blue Ace είναι μια ποικιλία που ανήκει στην κατηγορία ληθάργου Group 9. Έχει άριστη φυτρωτική ικανότητα και τα φυτά που προκύπτουν είναι ζωηρά και υγιή, με αποτέλεσμα να έχουμε πολύ υψηλή παραγωγή.
Τα φυτά της Blue Ace είναι ψηλά, με ανοιχτού τύπου κεφαλές και στελέχη όρθιας ανάπτυξης. Παράγουν ένα αυξημένο αριθμό στελεχών ανά κεφαλή, ενώ προσφέρουν ανθεκτικότητα σε προσβολές ασθενειών. Ο μεγάλος αριθμός στελεχών και το υψηλό ποσοστό φύλλων ανά στέλεχος συμβάλλουν σε εξαιρετικές αποδόσεις και στην παραγωγή ζωοτροφών υψηλής θρεπτικής αξίας.
Η Blue Ace εμφανίζει υψηλή ανθεκτικότητα στις αφίδες και ανθεκτικότητα σε Φουζάριο, Φυτόφθορα και Ανθράκωση. Όλα τα παραπάνω εξασφαλίζουν στα φυτά της Blue Ace εξαιρετική ζωηρότητα και υγεία καθόλη τη διάρκεια της καλλιέργειας και σε οποιεσδήποτε συνθήκες.
Ως συμπέρασμα η Blue Ace παράγει ποιοτικό σανό υψηλής απόδοσης καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, παρέχοντας ένα εξασφαλισμένο υψηλό εισόδημα.

 

Disease Tolerance
Fusarium
R
Phytophthora
R
Anthracnose
R
Spotted aphid
HR
Blue aphid
HR
HR
(Highly resistant)
R
(Resistant)
Ηλεκτρονικό έντυπο