Κύρια χαρακτηριστικά
  • Μεσοπρώιµη ποικιλία βαµβακιού
  • Υψηλό δυναμικό παραγωγής
  • Φυτό ημιορθόκλαδο με ισχυρό και βαθύ ριζικό σύστημα
  • Ζωηρό φυτό
  • Υψηλή προσαρμοστικότητα σε κανονικές και πυκνές φυτεύσεις
  • Μεσαίου μεγέθους, σκουροπράσινα φύλλα με μέτριο χνούδι
  • Ιδανική τόσο σε πρώιμες όσο και σε όψιμες σπορές
  • Υψηλός αριθμός καρυδιών μεγάλου μεγέθους (5,5 - 5,7 gr)
  • Ύψος φυτού 85-105 cm
  • Υψηλή αντοχή στο βερτισίλιο (αδρομύκωση) και στις αφίδες

Διαχείριση καλλιέργειας

Συνιστάται άρδευση πριν την έκπτυξη των πρώτων χτενιών   ‣  Συνιστάται εφαρµογή ρυθµιστών ανάπτυξης, µε πρώτη εφαρµογή πριν την εµφάνιση των πρώτων χτενιών σε χαµηλή δοσολογία   ‣  Φυτά επί της γραµµής 15 – 18 φυτά/µ.

 

Χαρακτηριστικά ίνας:
Απόδοση σε ίνα %
37 - 38
Μήκος ίνας mm
29
Αντοχή ίνας gr/tex
29 - 30
Micronaire:
4.0 - 4.4
Οµοιοµορφία %
> 84
Ηλεκτρονικό έντυπο