Κύρια χαρακτηριστικά
  • 90 ημερών
  • Ομοιόμορφο
  • Έντονο κόκκινο χρώμα