Κύρια χαρακτηριστικά
  • Υπερπαραγωγικό Greyzini tp
  • Σκουροπράσινο, ελαφρά μπουκαλωτό, με μετασυλλεκτική διατήρηση του άνθους
  • Κατάλληλο για φθινοπωρινές, χειμωνιάτικες και πρώιμες ανοιξιάτικες φυτεύσεις
  • Διαθέτει την υψηλότερη διάρκεια παραγωγής στην κατηγορία των χειμερινών κολοκυθιών