Κύρια χαρακτηριστικά
  • Νέο μαρούλι τύπου butterhead
  • Κατάλληλο για θερμοκηπιακή καλλιέργεια σε φυτεύσεις νωρίς την άνοιξη και το χειμώνα
  • Ιδανικό και για υδροπονικη καλλιέργεια μαρουλιού
  • Πλήρης ανοχή σε όλες τις γνωστές φυλές Περονόσπορου

 
Ανοχές
Bl-EU:16-36/ /Nr:0/Pb