Κύρια χαρακτηριστικά
  • Τύπου romana (cos)
  • Σκουροπράσινο χρώμα
  • Μεγάλο μέγεθος κεφαλής
  • Κατάλληλο για υπαίθρια ανοιξιάτικη και φθινοπωρινή καλλιέργεια

 
Ανοχές
Bl: 1-17,21,23/LMV