Κύρια χαρακτηριστικά
  • Πρώιμο καρπούζι οβάλ σχήματος, με χρώμα φλοιού τύπου Galaxy
  • Ομοιόμορφοι καρποί (διατηρείται το οβάλ σχήμα και στις έντονες μεταβολές ημέρας-νύχτας) 8-12 kg
  • Εξαιρετικά γευστική σάρκα σκούρου κόκκινου χρώματος με μέτρια παρουσία σπόρων
  • Φλοιός γυαλιστερός, πολύ ελκυστικός, μετρίου πάχους (κατάλληλο για μεταφορές)
  • Extra παραγωγικό