Κύρια χαρακτηριστικά
  • Πρώιμη βαρέλα
  • Χρώμα φλοιού τύπου Galaxy
  • Ομοιόμορφοι καρποί με εξαιρετικά γευστική σάρκα, συνεκτική, σκούρου κόκκινου χρώματος με μέτρια παρουσία σπόρων
  • Φλοιός γυαλιστερός, με λεπτή ρίγα, μετρίου πάχους (κατάλληλο για μεταφορές)
  • Εύρωστο φυτό με πολύ πυκνό φύλλωμα
  • Συστήνεται για φυτεύσεις ολόκληρη την καλλιεργητική περίοδο (πρώιμα και όψιμα)
  • Βάρος 10-14 kg