Κύρια χαρακτηριστικά
  • Ποικιλία Group 9
  • Υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και υψηλή πεπτική ικανότητα (πεπτικότητα)
  • Ανοιχτός τύπος κεφαλής και μεγάλος αριθμός στελεχών ανά κεφαλή
  • Υψηλά στελέχη με πολλούς πλάγιους τρυφερούς βλαστούς και μεγάλο αριθμό φύλλων άνα στέλεχος

Η LUXOR είναι μια ποικιλία Group 9 που παρέχει εξαιρετική βλαστική ικανότητα. Η ανάπτυξη των φυτών (αναβλάστηση) είναι εντυπωσιακή και γρήγορη μετά από κάθε κοπή. Τα φυτά είναι ικανά να ανταπεξέρχονται σε συνθήκες βαρύ χειμώνα καθώς επίσης επιδεικνύουν εξαιρετική απόδοση σε συνθήκες ξηρασίας.  

Η υψηλή ανθεκτικότητα σε εντομολογικές προσβολές και σε προσβολές από ασθένειες, επιβεβαιώνουν ότι τα φυτά της Luxor παραμένουν υγιή και ζωηρά, παρέχοντας υψηλή παραγωγή καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.

Ο συνδυασμός λοιπόν που η LUXOR προσφέρει είναι υψηλό δυναμικό παραγωγής, άριστη ποιότητα παραγώμενου προϊόντος και υψηλό εισόδημα στον παραγωγό και τον κτηνοτρόφο, ακόμα και σε συνθήκες κρύου ή ξηρασίας.

 

Disease / insect Tolerances
Fusarium
HR
Phytophthora
R
Anthracnose
HR
Spotted aphid
HR
Blue aphid
HR
HR
(Highly resistant)
R
(Resistant)
Ηλεκτρονικό έντυπο