Κύρια χαρακτηριστικά
  • Σκουροπράσινη Batavia με ανοχή στις υψηλές θερμοκρασίες
  • Εξαιρετικό χρώμα και μέγεθος ακόμα και στους ζεστούς μήνες
  • Ανοχή στο περιφερειακό κάψιμο των φύλλων (tip burn) και στο ξεβλάστωμα
  • Προτείνεται για ανοιξιάτικες, καλοκαιρινές και πρώιμες φθινοπωρινές φυτεύσεις, υπαίθρια και υπό κάλυψη ανάλογα με την περιοχή
  • Πλήρης ανοχή σε Περονόσπορο

 
Ανοχές
Bl: 16-36/Nr:0/TBSV/LMV:1