Κύρια χαρακτηριστικά
  • Μέτρια σγουρό αντίδι (wallone type)
  • Συστήνεται για όψιμες φθινοπωρινές-χειμωνιάτικες και πρώιμες ανοιξιάτικες φυτεύσεις
  • Συνεκτική - εύρωστη κεφαλή