Κύρια χαρακτηριστικά
  • Νέο μαρούλι τύπου Lollo Rosso για καλλιέργεια όλο το χρόνο ανάλογα με την περιοχή
  • Γρήγορη ανάπτυξη, μεγάλο μέγεθος και βάρος και ελκυστικό χρώμα για υπαίθρια καλλιέργεια

 
Ανοχές
Bl-EU:16-35/Bl-US:1-9/Nr:0/ TBSV LMV:1/Fol