Κύρια χαρακτηριστικά
  • ΝΕΑ σκουροπράσινη Batavia με πλήρη κάλυψη σε όλες τις γνωστές φυλλές περoνοσπόρου (Bl 16-40) και ανοχή στο Φουζάριο ( Fol: 4).
  • Κατάλληλη για θερμοκηπιακές αλλά και υπαίθριες φυτεύσεις όλο το χρόνο, ανάλογα με την περιοχή καλλιέργειας. Εξαιρετική συμπεριφορά έναντι στο περιφεριακό κάψιμο των φύλλων, στο μαύρισμα της καρδιάς και με πολύ καλή ανοχή στο ξεβλάστωμα.
  • Κεφαλή με εξαιρετική γεύση, καλή μετασυλλεκτική διατηρισιμότητα και ιδανικό κατσάρωμα φύλλου, κατάλληλη για πώληση με το τεμάχιο ή με το κιλό και για κομμένη σαλάτα.

 
Ανοχές
HR: Bl :16-40 / Nr:0 IR : LMV1 / Fol:4