Κύρια χαρακτηριστικά
  • Μακρύ αγγούρι με εξαιρετική ομοιομορφία
  • Σκούρο χρώμα καρπού με ρίγες, 30-35 cm
  • Υψηλή ανοχή σε ωίδιο και συνθήκες υψηλών θερμοκρασιών
  • Κατάλληλο για υπαίθριες ανοιξιάτικες και καλοκαιρινές φυτεύσεις