Κύρια χαρακτηριστικά
  • Ημίσκληρο λάχανο
  • 80-90 ημερών
  • Ομοιόμορφες κεφαλές, στρογγυλού σχήματος
  • Μέτριου - μεγάλου μεγέθους κεφαλή
  • Υψηλή διατηρησιμότητα στο χωράφι