Κύρια χαρακτηριστικά
  • 110 ημερών
  • Λαμπερό κόκκινο χρώμα
  • Ανοχή σε χαμηλές θερμοκρασίες