Κύρια χαρακτηριστικά
  • Πρώιμο υβρίδιο κρεμμυδιού με μεγάλες αποδόσεις
  • Χρώμα φλοιού άσπρο με χάλκινα εξωτερικά φύλλα
  • Αρκετά εύρωστο με 70-110 mm μέγεθος βολβού
  • Υβρίδιο μικρής ημέρας για φθινοπωρινές φυτεύσεις