Κύρια χαρακτηριστικά
  • Μαρούλι τύπου lollo Rosso
  • Γυαλιστερό κόκκινο χρώμα
  • Μεγάλο μέγεθος κεφαλής

 
Ανοχές
Bl: 1-26,28/Νr:0