Κύρια χαρακτηριστικά
  • Υβρίδιο μελιτζάνας
  • Σκουρο μαύρο χρώμα
  • Καρπός σχήματος οβάλ, γυαλιστερός
  • Φυτό εύρωστο, παραγωγικό
  • Κατάλληλο για υπαίθρια και θερμοκηπιακή καλλιέργεια