Κύρια χαρακτηριστικά
  • 70 - 75 ημερών
  • Aνοχή στο ξεβλάστωμα