Κύρια χαρακτηριστικά
  • Μακρόκαρπο υβρίδιο αγγουριού εξαιρετικής ποιότητας
  • Προτείνεται για φθινοπωρινή, χειμωνιάτικη και πρώιμη ανοιξιάτικη φύτευση (Ιανουάριος, Φεβρουάριος)
  • Καρποί γραμμωτοί και ομοιόμορφοι, με έντονο σκουροπράσινο χρώμα, απουσία λαιμού, μήκους 32-36 cm
  • Κατάλληλο τόσο για εξαγωγή όσο και την εγχώρια αγορά
  • Πολύ καλή συμπεριφορά στις χαμηλές θερμοκρασίες

 
Ανοχές
CMV/CVΥV/CYSDV