Κύρια χαρακτηριστικά
  • Επιμήκης φλάσκα πιπεριά (half lamuyo)
  • Εξαιρετική ποιότητα καρπών, διαστάσεων 8 x 15 εκ., σκούρου πράσινου χρώματος που γίνεται κόκκινο κατά την ωρίμανση
  • Φυτό με πολύ καλή καρπόδεση και σε συνθήκες χαμηλών θερμοκρασιών
  • Κατάλληλη για θερμοκηπιακή καλλιέργεια.

 
Ανοχή
TMV0