Κύρια χαρακτηριστικά
  • Πιπεριά τύπου «Φλωρίνης»
  • Έντονο κόκκινο χρώμα καρπού κατά την ωρίμανση
  • Καρποί μήκους 17-19 cm και πλάτους 4-5 cm
  • Συνίσταται για φθινοπωρινές και ανοιξιάτικες καλλιέργειες, υπό κάλυψη και υπαίθριες
  • Φυτό με υψηλή και ομοιόμορφη παραγωγή
  • Οι καρποί έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε σάκχαρα (high Brix) και είναι κατάλληλοι για την εγχώρια αγορά και για εξαγωγή
  • Συνδυάζονται άψογα σε συσκευασίες “tricolor” με τους καρπούς Xanthi και Spyker
  • Φυτό κατάλληλο, ειδικότερα για περιοχές με υψηλή πίεση από την ίωση του κηλιδωτού μαρασμού (TSWV)

 
Ανοχή
TSWV/TMV1