Κύρια χαρακτηριστικά
  • Νέο υβρίδιο μακριάς πιπεριάς τύπου Ουγγαρίας
  • Ιδανικό μέγεθος καρπού για εξαγωγή κατά την διάρκεια του χειμώνα