2020

04.09.2020   | Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2020

12.08.2020   |  Ανακοίνωση Πρόσκλησης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2020

12.08.2020   |  Ανακοίνωση Σχεδίου Αποφάσεων 2020

12.08.2020   |  Ανακοίνωση Εντύπου Διορισμού Αντιπροσώπου Μετόχου 2020 

12.08.2020   |  Ανακοίνωση Συνολικού Αριθμού Μετόχων και Δικαιωμάτων Ψήφων 2020

30.06.2020   |  Ανακοίνωση Οικονομικού Ημερολογίου 2020 

02.01.2020   |  Ανακοίνωση Αλλαγής Εσωτερικού Ελεγκτή 30.12.2019