2011

 

05.09.2011   |   ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 05.09.2011 >

31.08.2011   |   ΑΛΛΑΓΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ 31.08.2011 >

30.06.2011   |   ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 30.06.2011 >

30.06.2011   |   ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ ΔΣ 30.06.2011 >

29.06.2011   |   ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦAΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 29.06.2011 >

10.06.2011   |   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΒΙΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 10.06.2011 >

06.05.2011   |   ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ 06.05.2011 >

29.03.2011   |   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 29.03.2011 >

08.03.2011   |   ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ 08.03.2011 >

03.01.2011   |   ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ  03.01.2011 >