Κύρια χαρακτηριστικά
  • Ευέλικτο μαρούλι τύπου lollo Verde
  • Σκουροπράσινο χρώμα
  • Καλό μέγεθος και ομοιόμορφη κεφαλή

 
Ανοχές
Bl: 1-28/Nr:0/LMV:1