Κύρια χαρακτηριστικά
  • Εντυπωσιακή πιπεριά με έντονο κόκκινο χρώμα καρπού κατά την ωρίμανση
  • Καρπός με χοντρά τοιχώματα, διαμέτρου 75-85 mm
  • Πολύ καλή διατηρησιμότητα που την καθιστά κατάλληλη και για εξαγωγή
  • Φυτό ανοιχτό με σταθερό και συνεχές δέσιμο
  • Κατάλληλη και για χειμωνιάτικη καλλιέργεια

 
Ανοχή
Tm:0,1,2