2022

03.06.2022     | Ανακοίνωση Μείωσης Χρηματιστηριακής Αξίας Μετοχής 

19.08.2022     | Ανακοίνωση Πρόσκλησης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2022

19.08.2022     | Ανακοίνωση Συνολικού Αριθμού Μετοχών και Δικαιωμάτων Ψήφων 2022

19.08.2022     |  Ανακοίνωση Εντύπου Διορισμού Αντιπροσώπου Μετόχου 2022

12.09.2022     |  Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2022