Κύρια χαρακτηριστικά
  • Πιπεριά τύπου ντολμά
  • Καρποί ομοιόμορφοι, τετράλοβοι, με μέτρια παχιά τοιχώματα, ελκυστικού ανοιχτού πράσινου χρώματος
  • Εξαιρετική εμπορική ποιότητα
  • Μέτρια εύρωστο και ισορροπημένο φυτό
  • Πρώιμη και υψηλή παραγωγή που το καθιστούν ιδανικό για φθινοπωρινές και ανοιξιάτικες καλλιέργειες
  • Κατάλληλο ειδικότερα για περιοχές με υψηλή πίεση από την ίωση του κηλιδωτού μαρασμού (TSWV)

 
Ανοχή
TSWV/TMV:0,1