2018

 

21.12.2018   |   Συνέχιση Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 09.01.2019 >

18.12.2018   |   Ανακοίνωση Νέου Οικονομικού Διευθυντή 18.12.2018 >

30.11.2018   |   Πρόσκληση Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 12.12.2018 >

20.11.2018   |   Σχέδια Αποφάσεων Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 22.11.2018 >

20.11.2018   |   Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου μετόχου ΕΓΣ 29.12.2017 >

20.11.2018   |   Συνολικός Αριθμός Μετόχων και Δικαιωμάτων Ψήφου 23.10.2018 >

01.11.2018   |   Ανακοίνωση Αποχώρησης Οικονομικού Διευθυντή 01.11.2018 >

24.10.2018   |   Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 22.11.2018 >

03.09.2018   |   Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 30.08.2018 >

30.08.2018   |   Σχέδια Αποφάσεων Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 30.08.2018 >

30.08.2018   |   Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου μετόχου ΤΓΣ 30.08.2018 >

30.08.2018   |   Συνολικός Αριθμός Μετόχων και Δικαιωμάτων Ψήφου 27.07.2018 >

30.07.2018   |   Πρόσκληση Τακτική Γενικής Συνέλευσης 30.08.2018 >