Κύρια χαρακτηριστικά
  • Κοντό υβρίδιο αγγουριού
  • 3-4 καρποί/ μασχάλη
  • Κατάλληλο για φυτεύσεις ανοιξιάτικες, καλοκαιρινές και πρώιμες φθινοπωρινές
  • Σκουροπράσινοι ομοιόμορφοι καρποί (15-17 cm) με έντονη ρίγα

 
Ανοχές
Px/CMV/CVYV