Κύρια χαρακτηριστικά
  • Πιπεριά φλάσκα τετράγωνη (blocky bell type)
  • Καρποί ομοιόμορφοι, σκούρου πράσινου χρώματος (9-9,5 cm)
  • Φυτό με εύκολη καρπόδεση, επαρκή φυλλική κάλυψη για προστασία από τα ηλιοεγκαύματα
  • Υψηλή παραγωγή
  • Κατάλληλη για υπαίθρια καλλιέργεια

 
Ανοχή
Χa1,2,3