Κύρια χαρακτηριστικά
  • Μαρούλι τύπου butterhead
  • Κατάλληλο για θερμοκηπιακή και υπαίθρια καλλιέργεια σε φυτεύσεις την άνοιξη και το φθινόπωρο

 
Ανοχές
HR: Bl:16-28,30 32/CA 1-8/Nr:0/Pb