Κύρια χαρακτηριστικά
  • Νέο υβρίδιο mini καρπουζιού με φλοιό τύπου Galaxy
  • Καρπός 2,5-3 kg με τραγανή σάρκα με ελκυστικό κόκκινο χρώμα.
  • Πολύ μικρός αριθμός σπόρων με μικρό μεγέθος
  • Μεγάλο δυναμικό παραγωγής με συνεχή και καλά δεσίματα
  • Υψηλή μετασυλλεκτική διατηρησιμότητα
  • Κατάλληλο για θερμοκηπιακή και υπαίθρια καλλιέργεια