Κύρια χαρακτηριστικά
  • 150 ημερών
  • Εξαιρετική ανοχή στο κρύο