Κύρια χαρακτηριστικά
  • Εξαιρετικό υβρίδιο μακρόκαρπου αγγουριού
  • Κατάλληλο για φθινοπωρινές, χειμωνιάτικες και πρώιμες ανοιξιάτικες φυτεύσεις
  • Φυτό δυνατό, με συνεχή παραγωγή στο στέλεχος και στους πλευρικούς βλαστούς

 
Ανοχές
PM/CYSDV/CVYV