Διοικητικό Συμβούλιο

Η εκλογή του παρόντος  Διοικητικού  Συμβουλίου  και ο ορισμός των ανεξαρτήτων μελών του  πραγματοποιήθηκε με απόφαση της Ετήσιας  Τακτικής Γενικής Συνέλευσης  κατά τη συνεδρίαση της 10/09/2021. Η διάρκεια της θητείας του είναι 5ετής. Την ίδια ημερομηνία τα μέλη του συγκροτήθηκαν σε σώμα ως  ακολούθως:

  • Σπυρίδων Σπύρου του Γεωργίου, Πρόεδρος  Εκτελεστικό Μέλος
  • Δημήτριος Μποσινάκης του Στυλιανού, Εκτελεστικό μέλος
  • Χρήστος Γεωργίου του  Ευαγγέλου,  Αντιπρόεδρος, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος
  • Αθανάσιος Πλαστήρας του Δημητρίου,  Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος
  • Αικατερίνη Μουζάκη του Αναστασίου, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος

 

Σχετικά Αρχεία: