Επικοινωνία με την εταιρεία μας

Κεντρικά γραφεία - Διοίκηση

Διευθ.: Μαρκόνι 5, Αιγάλεω Τ.Κ. 12242 Αθήνα
Tήλ: 210 3497 500 | Φάξ: 210 3428 505
Mail: [email protected]

 

Υπεύθυνη Τμήματος   Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων
 Βασιλική Τσιουμπρή 
 Τηλ. 210 3497500
 email: [email protected]

 

Συγκρότημα Βιομηχανικής Παραγωγής Σποροφύτων Θήβας

Διευθ.: Βατερή Θηβών, Τ.Κ. 32200, Θήβα
Tήλ: 22620 80603 | Φάξ: 22620 81053

 

Συγκρότημα σποροπαραγωγής και βιομηχανικής επεξεργασίας σπόρων Αλμυρού

Διευθ.: Νεοχωράκι Αλμυρού, Τ.Κ. 37100, Αλμυρός
Tήλ: 24220 26061 | Φάξ: 24220 26063
Mail: [email protected]