Καταστατικό Εταιρείας

Η επωνυμία της Εταιρίας είναι « Αγροτικός Οίκος ΣΠΥΡΟΥ Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρία» και ο διακριτικός της τίτλος « ΣΠΥΡΟΥ Α.Ε.Β.Ε. ».

1. Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αιγάλεω.

2. Η Εταιρία με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της θα μπορεί να ιδρύει και λειτουργεί Υποκαταστήματα, Πρατήρια, Γραφεία, Πρακτορεία, Εργαστήρια, Εργοστάσια, Σταθμούς Έρευνας, κ.λπ.., οπουδήποτε στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή και να καθορίζει με τις αποφάσεις αυτές τα καθήκοντα, την δικαιοδοσία, τον τρόπο, και τους γενικούς όρους λειτουργίας τους.

Σκοπός της Εταιρίας είναι :

  • Η εισαγωγή από το εξωτερικό, η προμήθεια από το εσωτερικό και η εμπορία στο εσωτερικό και εξωτερικό, πολλαπλασιαστικού υλικού φυτικών ειδών, όπως σπόρων, φυτών και τμημάτων τους, γεωργικών φαρμάκων και λιπασμάτων, γεωργικών μηχανημάτων και εργαλείων, ειδών άρδευσης και κηπουρικής, προϊόντων αεροψεκασμού και αερολίπανσης και γενικά κάθε είδους γεωργικών εφοδίων κάθε είδους καλλιέργειας.
  • Η στο εσωτερικό και εξωτερικό υπαίθρια ή σε θερμοκήπια καλλιέργεια αγρών με κάθε είδους γεωργικά φυτά, δένδρα, σπαρτά κ.λ.π., καθώς η παραγωγή και η διάθεση των προϊόντων των στην εσωτερική και εξωτερική αγορά.
  • H στο εσωτερικό και εξωτερικό δημιουργία εργαστηρίων και εργοστασίων επεξεργασίας, τυποποίησης και συσκευασίας πολλαπλασιαστικού υλικού φυτικών ειδών, γεωργικών φαρμάκων, αγροχημικών, λιπασμάτων και κάθε άλλου είδους γεωργικών εφοδίων κάθε είδους καλλιέργειας.
  • Η στο εσωτερικό και εξωτερικό καλλιέργεια κηπευτικών, ανθοκομικών και άλλων γεωργικών φυτών για παραγωγή και τυποποίηση εκλεκτών, εγγυημένων και εξευγενισμένων σπόρων, φυτών και τμημάτων τους και η διάθεσή τους στην εσωτερική και εξωτερική αγορά.
  • Η κατασκευή και εμπορία στο εσωτερικό και εξωτερικό γλαστριδίων μεταφύτευσης, ειδών συσκευασίας γεωργικών εφοδίων και προϊόντων, μηχανημάτων άρδευσης και τεχνητής βροχής και γενικά κάθε είδους προϊόντος που χρησιμεύει στην τυποποίηση, αυτοματοποίηση και μηχανοποίηση των καλλιεργειών και στη συσκευασία και διακίνηση των προϊόντων τους.
  • Οι στο εσωτερικό και εξωτερικό απεντομώσεις και απολυμάνσεις αγρών, θερμοκηπίων, στάβλων και λοιπών γεωργικών εγκαταστάσεων, ιδιωτικών και δημοσίων χώρων, εργοστασίων, εργαστηρίων, κατοικιών, καταστημάτων, αποθηκών, τελωνείων, πλοίων, αεροσκαφών και κάθε είδους μεταφορικών μέσων καθώς και η παραγωγή και εμπορία φαρμάκων και πρώτων υλών για τις εργασίες αυτές.
  • Η στο εσωτερικό και εξωτερικό διεξαγωγή γεωργικής και γενετικής έρευνας για την εξεύρεση νέων μεθόδων παραγωγής και βελτίωσης των ποιοτικών χαρακτηριστικών προϊόντων γεωργικής παραγωγής, τροφίμων και κάθε είδους γεωργικών εφοδίων, συμπεριλαμβανομένων νέων φυτικών ποικιλιών καθώς και σπόρων, σποροφύτων, αγροχημικών, φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων νέας τεχνολογίας.
  • Η εφαρμογή νέων μεθόδων, συμπεριλαμβανομένης της βιοτεχνολογίας, για την δημιουργία, παραγωγή και έλεγχο κάθε είδους πολλαπλασιαστικού υλικού φυτών, γεωργικών προϊόντων γεωργικών φαρμάκων, αγροχημικών και λιπασμάτων, καθώς και η εφαρμογή νέων μεθόδων για την τυποποίηση, συσκευασία και διακίνηση κάθε είδους γεωργικών εφοδίων.

 

Σχετικά Αρχεία: