Δομή και οργάνωση

 

Στην Εταιρεία ΣΠΥΡΟΥ στηρίζουμε την αποτελεσματικότητα και την ανάπτυξή μας πάνω σε μια σύγχρονη οργανωτική δομή  και στη στελέχωση όλων των Τμημάτων μας με υψηλού επιπέδου Ανθρώπινο Δυναμικό. 

Η Διοίκηση της Εταιρείας ασκείται από μία ομάδα ικανών στελεχών, με την παρακάτω οργανωτική δομή.
 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ΣΠΥΡΟΥ, στο οποίο συμμετέχουν οι: 

1.     Σπυρίδων Σπύρου του Γεωργίου, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος , Εκτελεστικό Μέλος
2.     Χρήστος Γεωργίου του Ευαγγέλου, Αντιπρόεδρος,  Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος
3.     Δημήτριος Μποσινάκης του Στυλιανού,  Αναπληρωτής Εκτελεστικό Μέλος
4.     Αικατερίνη Μουζάκη του   Αναστασίου,   Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος
5.     Αθανάσιος Πλαστήρας  του Δημητρίου, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος

 

Την Εμπορική Διεύθυνση που υποστηρίζει τις πωλήσεις μας τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό και είναι οργανωμένη στους Τομείς:

  •  Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας.
  •  Κηπευτικών ειδών (σπόρων και σποροφύτων).

 

Τη Διοικητική Υποστήριξη που ασκούν οι ακόλουθες Διευθύνσεις:

  • Διεύθυνση Operations
  • Οικονομική Διεύθυνση

 


Ανθρώπινοι Πόροι:

Στην Εταιρεία ΣΠΥΡΟΥ απασχολούμε συνολικά εκατό (100) περίπου εργαζόμενους, εκ των οποίων ποσοστό πλέον του 60 % έχει ανώτερη ή ανώτατη ακαδημαϊκή εκπαίδευση.

 

Επιμόρφωση:

Στην Εταιρεία ΣΠΥΡΟΥ αναπτύσσουμε τις ικανότητες και δεξιότητες των ανθρώπων μας επενδύοντας συστηματικά στην εκπαίδευσή τους. Αφενός παροτρύνουμε και επιδοτούμε την ατομική βούληση των στελεχών μας να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο και αφετέρου οργανώνουμε υψηλού επιπέδου προγράμματα εκπαίδευσης, ειδικά σχεδιασμένα για τις ανάγκες μας.

Πέρα από ανάπτυξη των τεχνικών μας γνώσεων, ιδιαίτερη έμφαση δίδουμε  και σε εκπαίδευση που αποσκοπεί στην βελτίωση της αποτελεσματικότητας μας και στο να αναδείξει ή να βελτιώσει τις διοικητικές δεξιότητες των ανθρώπων μας.
 

Ομαδικό Πνεύμα:

Στην Εταιρεία ΣΠΥΡΟΥ, η επιτυχία μας πηγάζει από τη βέλτιστη αξιοποίηση των ατομικών μας δεξιοτήτων μέσα από τη συμμετοχή μας σε Ομάδες Διαχείρισης Έργων. Η ομαδική εργασία, καθίσταται για εμάς ολοένα σημαντικότερη. Διασφαλίζουμε ότι εργαζόμαστε υπερβαίνοντας  λειτουργικούς, περιφερειακούς και εταιρικούς περιορισμούς, ώστε να ενδυναμώσουμε την εστίασή μας στην επίτευξη αποτελεσμάτων.